0_ipiccy_image-2023-01-11T140239-951.jpg

[WOWTIMES – Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam 2022 - 2023] (P.48) Làng tiện gỗ Nhị Khê (Hà Nội) – làng nghề tài hoa 300 năm tuổi

12-01-2023

(nienlich.vn) Làng nghề Nhị Khê có tên Nôm là làng Dũi, có nghề tiện gỗ với lịch sử hàng trăm năm, xưa thuộc tổng Cổ Hiền, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam. Đầu thế kỷ XX là xã Nhị Khê, tổng Cổ Hiền, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 51 trang (505 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2