CEO Thế giới di động: “Không cần lo cạnh tranh, chỉ cần làm tốt”

12-02-2016

Đây là chia sẻ của ông Trần Kinh Doanh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MWG khi nói về chiến lược phát triển của chuỗi Bách hóa Xanh.


Theo TRẦN THÚY / Diễn đàn đầu tư


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2