Cuộc đời tỷ phú trẻ Jack Dorsey, CEO mới của Twitter

07-10-2015

Hôm thứ hai vừa qua, Jack Dorsey chính thức được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Twitter.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2