0_NIEN-LICH_WOWTIME_THUONG-TIEC-NGUT_TRIEU-THI-CHOI.jpg

Thương tiếc Nhà giáo ưu tú, chuyên gia ẩm thực Triệu Thị Chơi, thành viên Hội đồng tư vấn Kỷ lục Việt Nam đã qua đời vì Covid-19

25-08-2021

(kyluc.vn) - Chiều ngày 25/08/2021, nhà giáo ưu tú, chuyên gia ẩm thực Triệu Thị Chơi - thành viên Hội đồng tư vấn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings, Phó chủ nhiệm CLB Kỷ lục gia Ẩm thực - đã qua đời vì dịch bệnh Covid – 19.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 24 trang (239 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2