Kỷ niệm 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

19-12-2019

Cách đây 73 năm, ngày 19/12/1946, để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Lời kêu gọi thiêng liêng của Người như một lời hịch của non sông đất nước, cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Cùng với Hà Nội, quân và dân cả nước, muôn người như một, chung sức đồng lòng, nhất tề đứng lên cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm với ý chí sục sôi, quyết tâm hy sinh và niềm tin tất thắng.

Hơn 7 thập kỷ đã qua nhưng Lời kêu gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam hôm nay, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt trong đó, bài học về khơi dậy, tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Theo VTV.VN
Link gốc: https://vtv.vn/trong-nuoc/ky-niem-73-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-20191219055328328.htm


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2