[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 26.11.2022 - Kỷ niệm 232 năm Lễ Tạ ơn đầu tiên được tiến hành ở quy mô quốc gia tại Hoa Kỳ theo đề nghị Tổng thống George Washington và được Quốc hội phê chuẩn, năm 1789

26-11-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, George Washington đã tuyên bố tổ chức lễ tạ ơn trên toàn quốc đầu tiên ở Hoa Kỳ đánh dấu ngày 26 tháng 11 năm 1789, "là ngày tạ ơn và cầu nguyện của công chúng, được quan sát bằng cách ghi nhận với tấm lòng biết ơn rất nhiều và báo hiệu sự ưu ái của Đức Chúa Trời Toàn năng".

 

Lễ Tạ ơn là một ngày lễ quốc gia được tổ chức vào nhiều ngày khác nhau ở Hoa Kỳ, Canada, Grenada, Saint Lucia và Liberia. Nó bắt đầu như một ngày tạ ơn và hy sinh cho phước lành của mùa màng và của năm trước. Lễ Tạ ơn được tổ chức vào thứ Hai thứ hai của tháng 10 ở Canada và vào thứ Năm thứ tư của tháng 11 ở Hoa Kỳ và vào khoảng thời gian cùng năm ở những nơi khác. Mặc dù Lễ Tạ ơn có nguồn gốc lịch sử từ truyền thống tôn giáo và văn hóa, nhưng từ lâu nó đã được tổ chức như một ngày lễ thế tục.

 

 

Truyền thống ngày lễ Tạ ơn hàng năm ở Hoa Kỳ được ghi nhận sớm nhất vào năm 1619, tại khu vực ngày nay là Khối thịnh vượng chung Virginia. Ba mươi tám người Anh định cư trên con tàu Margaret đã đến Berkeley Hundred ở Quận Charles City, Virginia vào ngày 4 tháng 12 năm 1619.

 

 

Tuyên ngôn Lễ Tạ ơn Quốc gia là tuyên ngôn chính thức đầu tiên về Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ.

 

 

Trong thời kỳ cách mạng, những ảnh hưởng chính trị đã ảnh hưởng đến việc ban hành các tuyên ngôn của Lễ Tạ ơn. Nhiều tuyên bố khác nhau đã được các thống đốc hoàng gia, và ngược lại bởi các nhà lãnh đạo yêu nước, chẳng hạn như John Hancock, Tướng George Washington và Quốc hội Lục địa, mỗi người đều tạ ơn Chúa vì những sự kiện có lợi cho mục đích của họ. Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, George Washington đã tuyên bố tổ chức lễ tạ ơn trên toàn quốc đầu tiên ở Hoa Kỳ đánh dấu ngày 26 tháng 11 năm 1789, "là ngày tạ ơn và cầu nguyện của công chúng, được quan sát bằng cách ghi nhận với tấm lòng biết ơn rất nhiều và báo hiệu sự ưu ái của Đức Chúa Trời Toàn năng" .

 

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2