[WOWTIMES 2023 - NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 01/3/2023

01-03-2023

[WOWTIMES – NIÊN LỊCH 2023] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 01/3 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN TRONG NƯỚC

Ngày 1/3/1959: Binh chủng Rađa của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Binh chủng Rađa của Quân đội nhân dân Việt Nam là một binh chủng kỹ thuật hiện đại ra đời ngày 1/3/1959. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, binh chủng Rađa đã góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân. Cánh sóng Rađa Việt Nam đã thực sự là những con mắt thần cảnh giác, kịp thời và chính xác phát hiện kẻ thù. Trong công cuộc xây dựng đất nước, binh chủng Rađa còn hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn cho các chuyến bay trong nước và quốc tế. Binh chủng Rađa đã được tuyên dương là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.

 

Đài radar VRS-2DM. (Ảnh: qdnd.vn)

 

Ngày 1/3/1960, lần đầu tiên việc điều tra dân số được tiến hành một cách khoa học ở miền Bắc nước ta.

Ngày 29/4/1959, Hội đồng Chính phủ đã quyết định tiến hành Tổng điều tra dân số toàn miền Bắc vào thời điểm 1/3/1960 nhằm thu thập những tài liệu cơ bản đáng tin cậy về tình hình dân số để thỏa mãn nhu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu lập kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa, kế hoạch giáo dục phổ cập, cũng như để cung cấp những tài liệu làm căn cứ cho việc thực hiện bầu cử Quốc hội trong 6 tháng đầu năm 1960”. Kết quả điều tra cho biết: dân số miền bắc có 15.916.955 người. Riêng Hà Nội có 643.576 người.

 

(Ảnh: thuvienphapluat.vn)

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN QUỐC TẾ

Ngày 1/3/1896, Nhà bác học Pháp, Hǎngri Béccơren (Antoine Henri Becquerel) đã phát hiện ra Urani.

Ông được trao giải Nobel nǎm 1903. Antoine Henri Becquerel sinh ngày 15/12/1852 tại Paris, trong một gia đình gồm những nhà vật lý nổi tiếng. Ông nội của Henri Becquerel là Antoine César Becquerel, một trong những người sáng lập ra môn điện hóa học; cha ông là Alexandre Edmond Becquerel, người đã phát minh ra quang phổ kế.

 

Nhà bác học Pháp, Antoine Henri Becquerel. (Ảnh: internet)

 

Ngày 1/3/1991, Chương trình Kiểm soát Dược phẩm của Liên hợp quốc, UNDCP, có trụ sở ở Viên chính thức hoạt động.

 


Quyên Nguyễn - Wowtimes (Tổng hợp)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2