[WOWTIMES 2023 - NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 08/3/2023

08-03-2023

[WOWTIMES – NIÊN LỊCH 2023] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 08/3 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN TRONG NƯỚC

Ngày 8/3/40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Hán.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà được nhân dân ủng hộ. Song vì lực lượng yếu hơn giặc nên cuộc khởi nghĩa đã thất bại.

 

Hình tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. (Ảnh: internet)

 

Ngày 8/3/1965, Nhà máy dệt 8/3 tại Hà Nội được khánh thành.

Sau chiến thắng trước thực dân Pháp, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và bắt đầu bước vào công cuộc khôi phục, phát triển nền kinh tế từng bước xây dựng Chủ nghĩa xã hội đồng thời thực hiện nhiệm vụ chi viện cho miền Nam nhằm giải phóng hoàn toàn đất nước. Trong bối cảnh đó, năm 1958 Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ đã quyết định giao cho Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức cuộc vận động vốn góp từ xã hội xây dựng một Nhà máy dệt tại Hà Nội và lấy ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đặt tên cho Nhà máy.

Ngày 8/3 năm 1960, công trường xây dựng Nhà máy chính thức được khởi động với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ công nhân viên được huy động từ Hà Nội và các địa phương như Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An,… Với tốc độ thi công khẩn trương, ngày 8/3/1965, Nhà máy Dệt 8/3 chính thức được khánh thành. Nhà máy đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm vào ngày khánh thành.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà máy dệt 8-3 nhân dịp chuẩn bị khánh thành vào ngày 8/3/1965.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN QUỐC TẾ

Ngày 8/3/1910: Ngày Quốc tế phụ nữ.

Ngày 8/3/1899, các nữ công nhân ngành dệt và ngành may ở Chicago (Mỹ) đã bãi công, biểu tình đòi tǎng lương, giảm giờ làm việc. Cuộc đấu tranh này đã giành được thắng lợi. Nǎm 1910, Hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II họp tại Copenhaghen, Thủ đô Đan Mạch, Chủ tịch hội nghị là bà Clara Zetkin (người  Đức) đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định hàng nǎm lấy ngày 8-3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ.

 

Hàng nghìn phụ nữ ở Petrograd, Nga tuần hành đòi "bánh mỳ và hòa bình" vào ngày 8/3/1917. (Ảnh: CNN)

 

Ngày 8/3/1950, Nguyên soái Liên Xô Voroshilov thông báo với thế giới rằng, nước này đã chế tạo thành công bom nguyên tử.

 

Mô hình quả bom RDS-1 hoàn chỉnh được trưng bày tại Moskva. (Ảnh: Sputnik)

 


Quyên Nguyễn - Wowtimes (Tổng hợp)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2