0_SK4jF2lH.jpg

[WOWTIMES- Đông Tây Kim Cổ] Kỳ tích những trận vỡ đê, lũ lụt trong lịch sử Việt Nam

18-08-2022

[NIÊN LỊCH – WOWTIMES] Từ cuối thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 19, thống kê chưa đầy đủ cũng đã có 188 năm chính sử chép có thủy tai, kèm theo thảm họa lớn: vỡ đê. Đến thời Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên ghi nhận 82 năm đầu của triều Nguyễn đã có 52 năm lụt lội, vỡ đê.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 3 trang (23 bài)Đầu<123>Cuối
Content2 (mobil)
content2