[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 172 năm ngày thành lập của tổ chức quốc tế về khoa học - AAAS (20/9/1848 - 20/9/2020)

20-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) AAAS hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau, bao gồm mười hai phân ngành, mỗi phân ngành đều có một ủy ban và khoa trưởng giám sát.

The American Association for the Advancement of Science (Tạm dịch: Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ. Viết tắt: AAAS) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế của Hoa Kỳ với các mục tiêu đặt ra là thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, bảo vệ tự do khoa học, nâng cao trách nhiệm của ngành khoa học và hỗ trợ giáo dục khoa học và tiếp cận khoa học vì sự tốt đẹp của toàn nhân loại.

Đây là cộng đồng khoa học tổng hợp lớn nhất thế giới, với hơn 120.000 thành viên và là nhà xuất bản của tạp chí khoa học nổi tiếng Science.

Hiệp hội này thành lập vào ngày 20 tháng 9 năm 1848, tại Học viện Khoa học Tự nhiên ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Hiệp hội này là một cuộc cải tổ của Hiệp hội các nhà địa chất và tự nhiên học Hoa Kỳ.

 

AAAS hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau, bao gồm mười hai phân ngành, mỗi phân ngành đều có một ủy ban và khoa trưởng giám sát.

Các ủy ban này cũng được giao nhiệm vụ đánh giá và lựa chọn nghiên cứu sinh hàng năm. Các lĩnh vực mà tổ chức AAAS hoạt động bao gồm Thiên văn học, Kỹ thuật, Nhân loại học, Giáo dục, Khoa học Y tế, Khoa học Sinh học, Khoa học Công nghiệp và Công nghệ, Địa chất và Địa lý, Lịch sử và Triết học Khoa học, Nông nghiệp, Thực phẩm & Tài nguyên tái tạo, Ngôn ngữ học và Khoa học Ngôn ngữ và Lợi ích chung về Khoa học và Kỹ thuật.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

 

 


Theo Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2