[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Quốc tế và Đồng minh - Trade Unions International of Public and Allied Employees (29/10/1929 – 29/10/2021)

29-10-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Tổ chức Công đoàn Quốc tế và Đồng minh (Trade Unions International of Public and Allied Employees ; TUI PS&A) là một bộ phận của Liên đoàn Công đoàn Thế giới đại diện cho những người lao động trong khu vực công.

Được thành lập từ ngày 27-29 tháng 10 năm 1949, Berlin (Đức DR), với tư cách là Công đoàn Quốc tế Bưu chính, Điện báo, Điện thoại và Truyền thanh - Union internationale des syndicats des travailleurs des postes, télégraphes, téléphones et radio. Tên hiện tại được thông qua ngày 12 tháng 4 năm 1955, Vienna (Áo). Quy chế hiện hành được Đại hội công nhân viên đồng minh và thương mại quốc tế lần thứ 8 thông qua, tháng 3 năm 1988, Sofia (Bulgaria); sửa đổi lần cuối tại Đại hội 10, tháng 3 năm 2006, Johannesburg (Nam Phi). Trụ sở chính chuyển đến Delhi, tháng 6 năm 1996, và đến Kolkata (Ấn Độ), năm 1998.

 

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

 

 

TUI-PAE có cấu trúc ba cấp với Đại hội là cơ quan cao nhất, một ủy ban chỉ đạo họp giữa đại hội và các hoạt động hàng ngày do văn phòng điều hành và ban thư ký có trụ sở tại Đông Berlin lãnh đạo. Có năm ủy ban chi nhánh cho các lĩnh vực khác nhau của phong trào lao động mà công đoàn đại diện: bưu chính viễn thông, nhân viên ngân hàng, công chức địa phương và hành chính nhà nước.

Tổ chức Công đoàn Quốc tế và Đồng minh nhằm mục đích:

Đoàn kết công đoàn của cán bộ, công nhân, viên chức, kỹ sư, cán bộ, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ quan nhà nước, thành phố, bưu chính, viễn thông, y tế, ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm.

Giúp thực hiện các cải tiến trong điều kiện làm việc của họ; kích hoạt để đảm bảo an toàn cho việc làm.

Góp phần bảo vệ pháp luật xã hội.

Thúc đẩy đoàn kết công đoàn quốc tế.

Hỗ trợ cuộc đấu tranh để cải thiện tình hình xã hội, kinh tế và nghề nghiệp của công chức và để đáp ứng các yêu cầu của họ.

Bảo vệ các quyền và tự do dân chủ và công đoàn.

Kích hoạt cuộc đấu tranh chung của người lao động chống lại sự xâm nhập của các tổ chức độc quyền và các tập đoàn xuyên quốc gia vào các dịch vụ công, chống lại sự phân biệt đối xử và chống lại những tác động bất lợi của việc giới thiệu và ứng dụng công nghệ mới.

Tăng cường vai trò và tầm quan trọng của công đoàn trong mọi trật tự xã hội và bảo vệ quyền của họ được tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán và phát triển công việc của họ ở tất cả các cấp.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động, các quyền được bảo vệ đã đạt được, hoạt động vì sự thành công của yêu cầu công đoàn của họ và đấu tranh vì sự hiểu biết quốc tế, vì hòa bình lâu dài và chung sống hòa bình trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc của các dân tộc khác , chống lại chiến tranh và xâm lược, để thanh lý cuối cùng chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tân thực dân, vì sự hòa bình quốc tế và để đạt được mục tiêu giải trừ quân bị nói chung và hoàn toàn.

Sự kiện khác:

- Kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Ngài Willard Gordon Galen Weston, nhà sáng lập công ty chế biến và phân phối thực phẩm George Weston Limited (29/10/1940 – 29/10/2021)

- Kỷ niệm 16 năm Ngày Internet quốc tế - International Internet Day (29/10/2005 – 29/10/2021)

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (worldkings.org)

 

 


Theo Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2