[WOWTIMES 2022- ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 03/08/2022

03-08-2022

[ WOWTIMES –NIÊN LỊCH 2022] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu tóm lược các sự kiện đã xảy ra trong nước và trên thế giới trong ngày 03/08 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa

Điểm tin Ngày Này Năm Xưa – Tin Thế giới

Ngày 03/08/1601,  Ngày sinh Nhà toán học lớn Pierre de fermat (Pháp)

Ông sinh ra trong một gia đình buôn nhỏ nước Pháp. Ông được coi là một nhà toán học lớn. Cùng với đồng nghiệp Pierre de fermat  đã đặt nền móng cho nhiều bộ môn như lý thuyết số, hình học giải tích, giải tích toán học, lý thuyết xác suất... Nhưng phát kiến ưu tú nhất của ông là về lĩnh vực lý thuyết số. Một cống hiến quan trọng nữa của Pierre de fermat  là Định lý nhỏ fermat . Định lý này là một định lý cơ bản cho lý thuyết số. Ông mất ngày 15-1-1665.

Ngày 03/08/1929,  Ngày mất nhà phát minh Emile Berliner, phát minh ra máy hát quay đĩa năm 1887

Emile Berliner hay Emil Berliner (ngày 20 tháng 5 năm 1851 – ngày 3 tháng 8 năm 1929) là một nhà phát minh người Đức gốc Do Thái. Ông được biết đến với vai trò là người phát triển máy quay đĩa.

 

Ngày 03/08/1492, Christopher Columbus bắt đầu cuộc hành trình viễn dương đầu tiên của ông

Tàu của Columbus đã khởi hành từ Palos de la Frontera,  là một thị xã và đô thị ở tây nam tỉnh Huelva , Tây Ban Nha. Đây chính là chuyến đi đầu tiên của Colubus khám phá thế giới mới. Mục đích cuộc thám hiểm của Columbus là châu Á, điển hình là Ấn Ðộ và Trung Hoa.

 

Điểm tin Ngày Này Năm Xưa – Tin Trong nước

Ngày 03/08/1954,  thị xã Sơn Tây được giải phóng

 Thị xã Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) được giải phóng, chấm dứt 71 năm kể từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược đất Sơn Tây (1883-1954)

 

Ngày 03/08/1864,  diễn ra cuộc bạo động chống Pháp ở kinh thành Huế do Nguyễn Vǎn Viện (người tỉnh Bình Định) khởi xướng

 Chủ trương bạo động được một số người trong hoàng tộc hưởng ứng. Nhưng do tổ chức không chặt chẽ, quân nội ứng không phối hợp kịp thời nên cuộc bạo động này bị dập tắt. Những người lãnh đạo cuộc bạo động Giáp Tý (ngày 3-8-1864) bị triều đình Huế xử chém.

 

Ngày 03/08/1968,  Quân và dân tỉnh Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 500.

Nhân dịp này, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và gửi thư khen quân dân tỉnh Quảng Bình.

 

 

 


Huy Đức – Tổ Chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam –WOWTIMES (Tổng hợp thông tin, Hình ảnh Internet)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2