[WOWTIMES 2023 - NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 06 - 06

06-06-2023

[WOWTIMES – NIÊN LỊCH 2023] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 06.06 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM:

- 6.6.1884: Triều Nguyễn và chính quyền Pháp ký kết Hòa ước Giáp Thân, phân Việt Nam làm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ với các chế độ cai trị khác nhau.

 

 

- 6/6/1887: Sĩ phu yêu nước Mai Xuân Thưởng bị Pháp xử tử. Ông là sĩ phu hưởng ứng tích cực chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, đã chiêu mộ nghĩa quân và tiêu diệt nhiều binh lính giặc.

 

 

- 6.6.1951: Con tem đầu tiên của Việt Nam được phát hành, đó là con tem mang hình Quốc Trưởng Bảo Đại với giá tiền 3 đồng bạc.

 

 

- 6.6.1969: Chính phú Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập.

 

 

SỰ KIỆN TRÊN THẾ GIỚI:

- 6.6.1944: Quân đội Đồng Minh mở mặt trận thứ hai tại Châu Âu chống phát xít Đức, khởi đầu bằng cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử quân sự lên bãi biển Normandie ở Pháp.

 

 

- 6.6.1984: Trò chơi điện tử xếp hình nổi tiếng Tetris được phát hành, tác giả của trò chơi là một kỹ sư người Liên Xô.

 

 

 

Chí Thanh - Tổng Hợp


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2