[WOWTIMES 2023 - NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 11/01/2023

11-01-2023

[WOWTIMES – NIÊN LỊCH 2023] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 11/01 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN TRONG NƯỚC

Ngày 11/01/1990: thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng.

Viện Chiến lược Quốc phòng - tiền thân là Viện Chiến lược Quân sự, có chức năng tư vấn cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang; nghiên cứu, phân tích, dự báo các nguy cơ đối với an ninh - quốc phòng của Việt Nam; các vấn đề tư tưởng, đường lối, học thuyết quân sự; nghệ thuật quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh; các vấn đề kinh tế - quốc phòng, đề xuất phương hướng tổ chức, xây dựng các lực lượng vũ trang, hệ thống lãnh đạo, chỉ huy và các biện pháp bảo vệ Tổ quốc.

 

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viện Chiến lược Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

 

Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Chiến lược Quốc phòng đã tổ chức thực hiện hàng trăm công trình, đề tài nghiên cứu chiến lược có giá trị như: “Chống chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”, “Luận cứ khoa học của Chiến lược quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới”, “Bảo vệ Tổ quốc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Học thuyết quân sự Việt Nam”..., góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Các công trình, đề tài của Viện đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề và cung cấp luận cứ khoa học quan trọng cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Viện Chiến lược Quốc phòng còn trực tiếp biên soạn, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam (năm 1998, 2004, 2009, 2019), thể hiện rõ quan điểm xây dựng nền quốc phòng hòa bình, tự vệ, tạo niềm tin đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Viện Chiến lược Quốc phòng còn trực tiếp nghiên cứu, tham mưu, biên soạn Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam; cùng các cơ quan chiến lược quốc gia, bộ, ngành nghiên cứu, biên soạn các chiến lược chuyên ngành, xây dựng đề án quân sự, quốc phòng; dự báo các hình thái chiến tranh, vấn đề biên giới, biển, đảo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân thời kỳ mới,… góp phần quan trọng bổ sung, phát triển đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

 

ĐIỂM TIN NGÀY NÀY NĂM XƯA – TIN THẾ GIỚI

Ngày 11/1/1913, xe ô tô mui kín lần đầu tiên được trưng bày tại Cuộc triển lãm ô tô lần thứ 13 tổ chức tại New York, Mỹ.

 

Ô tô mui trần đầu tiên được trưng bày tại Cuộc triển lãm ô tô lần thứ 13 tổ chức tại New York, Mỹ. (Ảnh: internet)

 

Ngày 11/1/1946, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Albania sau khi Quốc vương Zog bị hạ bệ.

 

Quốc kỳ nước Cộng hoà Nhân dân Albania. (Ảnh: internet)

 

Ngày 11/1/1989: 149 quốc gia đã họp ở Pari để thảo luận và quyết định loại trừ vũ khí hoá học.

Trong lời tuyên bố sau cùng, các nước tham gia đồng thanh chống lại việc chế tạo và tàng trữ vũ khí hoá học.

 


Quyên Nguyễn - Wowtimes (Tổng hợp)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2