[WOWTIMES 2023 - NGÀY NÀY NĂM XƯA] Ngày 19 - 5

19-05-2023

[WOWTIMES – NIÊN LỊCH 2023] Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong nước và trên thế giới trong ngày 19/5 trong chuyên mục Ngày Này Năm Xưa.

SỰ KIỆN TẠI VIỆT NAM:

- 19.5.1890: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Tên khai sinh Người Nguyễn Sinh Cung, Người sinh ra tại xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại

 

- 19.5.1941: Nguyễn Ái Quốc thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) nhằm thu hút hút mọi tầng lớp người dân tham gia chiến đấu chống Đế quốc Nhật và Pháp.

 

 

- 19.5.1965: Ngày thành lập sư đoàn 361. Đây là sư đoàn phòng không Hà Nội, được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Thủ đô của Việt Nam

 

 

SỰ KIỆN TRÊN THẾ GIỚI:

- 19.5.1900: Khánh thành đường hầm, đường sắt Simplon nối Ý và Thụy Sĩ.

Đường hầm dài gần 20km ở độ cao khoảng 2000m. là đường hầm trên núi được xây dựng sớm nhất và dài nhất trên thế giới vào thời điểm đó.

 

 

- 19.5.1995: Ambati trở thành bác sĩ trẻ nhất thế giới khi mới 17 tuổi,  ông là người Mỹ gốc Ấn. thành tích học tập và nghiên cứu của ông đã được ghi vào sách Kỷ Lục Guiness thế giới.

 

 

- 19.5.2000: Bộ xương hoàn chỉnh nhất và được bảo quản tốt nhất của loài khủng long bạo chúa được triển lãm tại Chicago.

 

 

 

Chí Thanh - Tổng Hợp


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2