0_ttxvn_bien_dao_2.jpg

[WOWTIMES 2022- Đông Tây Kim Cổ] Hoàng Sa, Trường Sa- Những trang sử được viết bằng máu.

05-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những trang đẹp nhất, bi hùng nhất của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, mà bất cứ người Việt Nam chân chính nào cũng cần phải biết trân trọng và gìn giữ, không chỉ cho hôm nay, mà còn cho muôn đời sau.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 30 của 31 trang (303 bài)Đầu<...2627282930...>Cuối
Content2 (mobil)
content2