0_alaska-2-2.jpg

[WOWTIMES 2022- Đông Tây Kim Cổ] Nga hoàng bán vùng lãnh thổ Alaska cho Mỹ chỉ 7.2 triệu USD vào năm 1867.

30-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Nhiều người lâu nay vẫn nghĩ rằng Mỹ đã cướp Alaska từ người Nga hoặc thuê nó rồi không trả. Nhưng trên thực tế thì thỏa thuận mua bán Alaska đã được hai bên ký kết chính thức và hợp pháp. Nhưng vì sao Nga hoàng lại phải bán đi miền đất giàu có tài nguyên của mình với cái giá rẻ mạt như vậy?

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 31 của 31 trang (303 bài)Đầu<...31
Content2 (mobil)
content2