0_tieu-su-ta-quang-buu-nguoi-dat-nen-mong-cho-linh-v.jpg

(WOWTIMES- Ngày kỷ niệm) Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Danh nhân khoa học Tạ Quang Bửu (23/07/1910- 23/07/2022)

23-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Danh nhân khoa học Tạ Quang Bửu được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước, thương nòi đã một lòng đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Bác Hồ, gắn trọn cuộc đời với nhân dân lao động.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 4 trang (35 bài)Đầu<1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2