0_lam-ngoc-minh-1.jpg

Tân Chủ tịch YBA Lâm Ngọc Minh: Chặng đường mới của YBA là Tri thức, Trách nhiệm và Hướng ra toàn cầu

10-04-2018

Theo Tân Chủ tịch YBA, mục tiêu hướng tới của YBA là Vì thế hệ doanh nhân giàu tri thức, bền trách nhiệm và hướng ra toàn cầu, đóng góp vào sự giàu mạnh của xã hội và cộng đồng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 11 trang (108 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2