0_kim-2001.jpg

Nhìn lại những thăm trầm của nhà sáng lập Daewoo

12-12-2019

Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong đã xây dựng lên một đế chế hùng mạnh bậc nhất Hàn Quốc trong thời kì công nghiệp hóa, nhưng ông cũng là người chứng kiến nó sụp đổ nhanh chóng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 98 trang (972 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2