0_dien.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.06.2022 - Kỷ niệm 133 năm đường điện cao thế truyền tải điện đường dài đầu tiên được lắp tại Mỹ, năm 1889

03-06-2022

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Truyền tải điện đường dài là sự dịch chuyển khối lượng lớn năng lượng điện từ một điểm phát điện, chẳng hạn như một nhà máy điện, đến một trạm biến áp điện. Các đường nối với nhau tạo điều kiện cho truyền tải được gọi là mạng truyền dẫn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2