200 năm ngày sinh Karl Marx: 5 tư tưởng cốt lỗi của Marxism

05-05-2018

NIENLICH - Tư tưởng Mác-xít được đề xướng trong Tuyên ngôn Cộng sản và ba tập Tư Bản (Das Kapital).

Nhà tư tưởng chính trị Pháp Raymond Aron đã viết: Tác phẩm của Karl Marx 'có thể được giải thích trong năm phút, năm giờ, trong năm năm hoặc trong một nửa thế kỷ'.

Một tầm nhìn không tưởng về một xã hội công bằng cho một số người, một kế hoạch chi tiết cho các chế độ chuyên chính cho người khác, tư tưởng Mác-xít được đặt ra trong Tuyên ngôn Cộng sản và ba tập Tư Bản (Das Kapital).

Dưới đây là năm ý tưởng cốt lõi của nhà tư tưởng Đức Karl Marx có ảnh hưởng nhất, kỷ niệm lần thứ 200 ngày sinh nhật của Marx.

“Đấu tranh giai cấp”

'Lịch sử của tất cả các xã hội hiện tại cho đến nay là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp,' trong Tuyên ngôn Cộng sản, K.Marx đồng viết với Friedrich Engels, xuất bản năm 1848.

Marx tin rằng xung đột cốt lõi của nhân loại là giữa tầng lớp cầm quyền, hoặc tư sản, kiểm soát các phương tiện sản xuất như nhà máy, trang trại và mỏ, và tầng lớp lao động, hoặc vô sản, buộc phải bán sức lao động của họ.

Theo Marx, cuộc xung đột này ở trung tâm của chủ nghĩa tư bản - nô lệ chống lại các ông chủ, những người chống lại quan thầy, công nhân chống lại các ông chủ - chắc chắn sẽ khiến nó tự hủy hoại, tiếp theo là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

“Chuyên chính vô sản”

Ý tưởng này được đặt ra bởi nhà cách mạng xã hội ch��� nghĩa đầu tiên Joseph Weydemeyer và được thông qua bởi Marx và Engels,  đề cập đến mục tiêu của tầng lớp lao động giành quyền kiểm soát quyền lực chính trị.

Đây là giai đoạn chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản nơi mà các phương tiện sản xuất chuyển từ tư nhân sang quyền sở hữu tập thể trong khi nhà nước vẫn còn tồn tại.

Khái niệm này, bao gồm việc đàn áp “người phản cách mạng”, đã được tuyên bố bởi những người Bolshevik Nga năm 1918.

Vladimir Lenin đã viết rằng nó được 'chiến thắng và duy trì bằng cách sử dụng bạo lực', báo hiệu sự phát triển chế độ chuyên chính bắt đầu sau cuộc Cách mạng Tháng Mười 1917 của Nga.

Chủ nghĩa cộng sản

Marx và Engels đã viết 'Tuyên ngôn Đảng Cộng sản' vào năm 1848, tại thời điểm châu Âu diễn ra những cuộc cách mạng bạo loạn.

Bản Tuyên ngôn chỉ đạt được truyền đi rộng rãi vào năm 1872 nhưng đã trở thành một phần kinh điển của Khối Liên Xô trong thế kỷ 20.

Đối với Marx, mục tiêu là cuộc chinh phục quyền lực chính trị của công nhân, bãi bỏ tài sản tư nhân, và sự thành lập cuối cùng của một xã hội cộng sản không giai cấp và vô quốc tịch.

Theo lý thuyết vật chất lịch sử của Marx, các xã hội trải qua sáu giai đoạn - chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, xã hội nô lệ, phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, không quốc tịch.

Trong thực tế, việc bãi bỏ tài sản tư nhân và việc thu hồi đất dẫn đến hàng triệu người chết, đặc biệt là dưới thời Joseph Stalin của Nga và Mao Trạch Đông của Trung Quốc.

“Chủ nghĩa quốc tế”

'Công nhân thế giới đoàn kết lại!' là tiếng kêu nổi tiếng kết thúc Tuyên ngôn và tìm cách tạo ra một cấu trúc chính trị vượt qua biên giới quốc gia.

Ý tưởng này nằm ở trung tâm của chủ nghĩa quốc tế Xô viết, kết hợp vận mệnh của các quốc gia như Liên Xô, Việt Nam và Cuba, và các nhóm cách mạng bao gồm FARC Colombia hoặc PKK của người lao động Kurd, cũng như các phong trào chống toàn cầu hóa.

“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”

Marx tin rằng tôn giáo, giống như một loại thuốc, giúp khai thác để ngăn chặn nỗi đau ngay lập tức của họ và đau khổ với ảo tưởng dễ chịu, vì lợi ích của những kẻ áp bức họ.

Trích dẫn thường được diễn giải là 'tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân' bắt nguồn từ việc giới thiệu tác phẩm của Marx 'Một đóng góp cho phê phán triết lý đúng của Hegel'.

Đầy đủ hơn là: 'Tôn giáo là tiếng thở dài của sinh vật bị áp bức, trái tim của một thế giới vô tâm, và linh hồn của tình cảnh vô hồn. Đó là thuốc phiện của con người.'

Ý tưởng này được sử dụng để biện minh cho các cuộc thanh trừng tàn bạo của các tôn giáo ở Nga, Trung Quốc và trên khắp Đông Âu.

Một số học giả chỉ ra rằng Marx coi tôn giáo là một trong nhiều yếu tố giải thích sự nô lệ của vô sản và có thể ngạc nhiên khi thấy chủ nghĩa vô thần cực đoan trở thành nguyên lý cốt lõi của các chế độ cộng sản.


Benjamin Kang - Nienlich.vn | AFP


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2