0_ipiccy_image-2022-12-05T103337-662.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 19 năm ngày thành lập Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP. HCM (05/12/2003 – 05/12/2022)

05-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày12/2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 38 trang (373 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2