[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 110 năm ngày thành lập tỉnh Kom Tum (09/02/1913 – 09/02/2023)

09-02-2023

(nienlich.vn) Tỉnh Kon Tum được chính thức thành lập vào ngày 09/02/1913. Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum luôn giữ vai trò chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh.

 

Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum luôn giữ vai trò chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Nơi đây được biết đến là vùng đất chứa đựng nhiều vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, đầy nắng gió; là địa bàn sinh sống của nhiều thành phần tộc người khác nhau với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và có nhiều đóng góp trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Từ vùng đất tự trị, các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum, dần trở thành phiên quốc lệ thuộc vào các triều đại phong kiến Đại Việt và trở thành bộ phận không thể tách rời lãnh thổ của quốc gia Việt Nam.

 

Tỉnh Kom Tum 110 năm xây dựng và phát triển. (Ảnh: internet)

 

[WOWTIMES] CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ TRÊN HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Cuối thế kỷ XIX, trong quá trình thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhận thấy tầm quan trọng của vùng đất Tây Nguyên, thực dân Pháp đã cử nhiều phái đoàn điều tra, khảo sát và cả quân đội đến truyền đạo, nghiên cứu dân tộc và thực hiện ý đồ chiếm đóng vùng đất này.

Năm 1898, chính quyền thực dân Pháp bắt đầu tổ chức cai trị trực tiếp ở Tây Nguyên và luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đất Kon Tum.

Ngày 9/2/1913, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định số 47 về việc đặt tỉnh Phú Yên dưới sự quản lý hành chính của Công sứ Quy Nhơn và bãi bỏ các tỉnh Phan Rang, Đắc Lắc và thành lập một tỉnh tự trị, lấy tên là tỉnh Kon Tum. Ngày 09/02/1913 trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Kon Tum.

 

Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về việc thành lập tỉnh Kon Tum năm 1913. (Ảnh: NTD)

 

Năm 1946, người Pháp tái chiếm lại Kon Tum và sau đó trao lại quyền kiểm soát về danh nghĩa cho Quốc gia Việt Nam.

Ngày 24/3/1975, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng trong đó có tỉnh Kon Tum.

Tháng 10/1975, tỉnh Kon Tum được sáp nhập với tỉnh Gia Lai thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum và sau đó được tái lập vào năm 1991.

 

Một số hình ảnh của Kon Tum trước năm 1975. (Ảnh: internet)

 

Trải qua chặng đường 110 năm hình thành và phát triển, dù nhiều lần chia tách, sáp nhập nhưng tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo được những dấu ấn rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xứng đáng với truyền thống kiên cường, bất khuất được hun đúc từ trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng đất của cha ông.

 

 Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen - Kon Tum. (Ảnh: internet)

 

Đặc biệt là giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, kinh tế của tỉnh Kon Tum đạt tốc độ tăng trưởng khá và thuộc nhóm cao trong khu vực Tây Nguyên, bình quân đạt 7,7%/năm, quy mô của nền kinh tế năm 2022 đạt 30.413 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2012; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người cải thiện rõ rệt, tăng khoảng 2 lần và đạt 52,44 triệu đồng/người năm 2022. Thu ngân sách tăng khoảng 2,2 lần, đạt 4.050 tỷ đồng. Du lịch đã có những bước chuyển biến tích cực và tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách. Kim ngạch xuất khẩu tăng kỷ lục, thực hiện năm 2022 đạt 320,8 triệu USD, gấp 5 lần so với năm 2012.

 

 Kon Tum dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực Tây Nguyên (giai đoạn 2016 - 2020). (Ảnh: internet)

 

Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; TP. Kon Tum được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum vào ngày 10/01/2023; thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông được thành lập; thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chí đô thị loại IV; khu hành chính huyện Ia H'Drai được đầu tư, hình thành; hạ tầng trung tâm các huyện, xã, khu dân cư được mở rộng, nâng cấp, ngày càng đồng bộ.

 

Một số công trình biểu tượng du lịch của tỉnh Kon Tum: Nhà thờ chánh tòa Kon Tum, sông Đăk Bla, cầu treo Kon K’lor và nhà Rông Kon K’lor). (Ảnh: internet)

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai kịp thời. Chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm và đến cuối năm 2022 còn 10,86%… Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Tỉnh Kon Tum chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, đưa điện về với bản làng. (Ảnh: tapchicongsan.vn)

 

Trải qua 110 năm lịch sử kể từ khi tỉnh Kon Tum được chính thức thành lập, với truyền thống kiên cường, bất khuất được hun đúc từ trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng đất của cha ông, Nhân dân các dân tộc Kon Tum, đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng tỉnh nhà ngày càng ổn định, phát triển. Tự hào với thành quả to lớn, với thế và lực của tỉnh trong những chặng đường lịch sử đã qua, toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quyết tâm “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững", góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 09/02/2023. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 


Quyên Nguyễn - Wowtimes (Tổng hợp)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2