[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 61 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962 – 16/01/2023)

16-01-2023

(nienlich.vn) Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16/01/1964. Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Đảng, một trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông, tư tưởng – văn hoá.

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành báo chí, tuyên truyền, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Học viện hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. (Ảnh: internet)

 

Học viện đang tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành (trong đó có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex của Vương quốc Anh) với hơn 2.400 sinh viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ với 30-50 nghiên cứu sinh/năm. Học viện đã mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, quan hệ công chúng và quảng cáo, ngoại ngữ, tin học… với hơn 10.000 lượt học viên. Học viện hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.

 

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

Hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Học viện liên tục đổi mới, hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng đảm bảo tính thống nhất, liên thông theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo, phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực của người học, giảm tải lý thuyết, tăng cường kỹ năng thực hành thực tập, thích ứng với nhu cầu của xã hội và chuẩn đầu ra.

 

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

[WOWTIMES] CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ TRÊN HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 16/01/1962, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ban hành Quyết định về việc thống nhất: Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II và Trường Tuyên Giáo thành Trường Tuyên giáo Trung ương - tiền thân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày 09/10/1969, trường được đổi tên thành Trường Tuyên huấn Trung ương.

Ngày 19/12/1982, Trường Tuyên giáo bắt đầu được hưởng chính sách, chế độ như các trường đại học.

Ngày 02/01/1983, Thành lập Trường Tuyên huấn Trung ương I trên cơ sở hợp nhất Trường Tuyên huấn Trung ương và Trường Nguyễn Ái Quốc V.

Ngày 01/03/1990, đổi tên trường Tuyên huấn Trung ương I thành trường Tuyên giáo. Trường Tuyên giáo trực thuộc Ban Bí thư.

 

Hoạt động học tập và thực hành của sinh viên Học viện. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

Ngày 20/11/1990, Công nhận trường Tuyên giáo thành trường đại học và có tên là: Trường Đại học Tuyên giáo, trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 10/3/1993, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quyết định về việc sắp xếp lại các trường Đảng trung ương, chuyển thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 02/8/2005, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền được chuyển thành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 25/6/2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ sung vào danh sách các trường xây dựng thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

THÀNH TỰU, KHEN THƯỞNG

Huân chương Lao động Hạng Nhất (1982)

Huân chương Độc lập Hạng Nhì (1992)

Huân chương Độc lập Hạng Nhất (2001)

Huân chương Hồ Chí Minh (2007)

Huân chương Độc lập Hạng Ba (2021)
 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. (Ảnh: dangcongsan.vn)

 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không ngừng đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động và đã đạt được nhiều thành tựu vẻ vang, tạo sức bật mới để ngày càng phát triển vững mạnh. Trong 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 26.000 sinh viên đại học chính quy tập trung, gần 24.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học, 6.000 học viên cao học và 130 nghiên cứu sinh; bồi dưỡng hàng chục nghìn cán bộ công tác tư tưởng, báo chí, xuất bản, giảng viên lý luận chính trị và các lĩnh vực khác. Đồng thời, Trường đã và đang đào tạo hơn 500 sinh viên, gần 70 học viên, 5 nghiên cứu sinh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

Lễ tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục ngàn cán bộ lý luận chính trị, báo chí - truyền thông cho đất nước và các nước bạn anh em ở các trình độ khác nhau. Nhiều học viên, sinh viên của Học viện trưởng thành, giữ vị trí quan trọng ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của đất nước như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng, Thứ trưởng…

 

Cơ sở vật chất khang trang của Học viện. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

Trường đã triển khai nghiên cứu gần 5.000 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; 1.628 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và thông tin khoa học các cấp. Các nhà khoa học của Trường đã công bố hơn 7.580 bài báo khoa học trên các tạp chí, sách chuyên khảo trong đó có 32 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; 41 bài báo quốc tế không thuộc danh mục ISI/Scopus; 18 kỷ yếu Hội thảo quốc gia, quốc tế được xuất bản. Trong công tác xuất bản tạp chí, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông đã phát hành được 333 số với hơn 331.750 bản, đăng tải hơn 5.000 bài báo khoa học.

 

Một số Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông của Học viện. (Ảnh: ajc.hcma.vn)

 

Từ năm 2008 đến nay, Trường đã tổ chức được hơn 104 đoàn cán bộ, giảng viên đi công tác, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, giảng dạy, tham dự hội thảo khoa học tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Áo, Thụy Điển, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào… Trường cũng đón hơn 214 đoàn chuyên gia nước ngoài đến thăm, làm việc, giảng dạy và tham gia hội thảo khoa học. Năm 2016, Trường chính thức triển khai chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông tại Việt Nam theo phương thức nhượng quyền với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Trường đã xây dựng được nhiều đề án hợp tác quốc tế về nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, báo chí - truyền thông, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác như: Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân, Trường Đảng Trùng Khánh, Đại học Liêu Ninh (Trung Quốc)… Hàng năm, Trường tiếp nhận và đào tạo gần 200 lưu học sinh Lào diện hiệp định và tự túc ở cả ba trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

 

 

Tiếp nối truyền thống lâu đời, trong những năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã không ngừng nổ lực khẳng định và giữ vững vị thế của một trường đại học hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lĩnh vực lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông với đội ngũ chuyên gia đầu ngành có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

 

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 16/01/2023. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 


Quyên Nguyễn - Wowtimes (Tổng hợp)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2