0_ipiccy_image-2023-01-09T095304-833.jpg

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 73 năm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023)

09-01-2023

(nienlich.vn) Dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của học sinh, sinh viên ngày một dâng cao với cuộc đấu tranh ngày 09/01/1950 của hơn 2000 học sinh, sinh viên Sài Gòn – Chợ Lớn. Với tinh thần đó, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (tháng 2/1950) tại căn cứ Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm là ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 43 trang (425 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2