[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 51 năm thành lập Trường Trung học Ngân hàng I Trung ương – tiền thân của Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh ngày nay (30/5/1969 – 30/5/2020)

30-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh ngày nay tiền thân là Trường Trung học Ngân hàng I Trung ương được thành lập ngày 30-5-1969, trên cơ sở sáp nhập 3 Phân hiệu Hưng Yên, Thanh Hoá và Hà Bắc với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ ngân hàng cho toàn hệ thống.

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành Ngân hàng

 

Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh là cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ Ngân hàng; Tham gia đào tạo các bậc học khác theo yêu cầu, phù hợp với khả năng và phân cấp uỷ quyền của Giám đốc Học viện; Tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.

Từ 1969 đến 1993, trường mang tên Trung học ngân hàng I TW theo QĐ số 23/QĐ ngày 30/5/1969 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ 1993 đến 1998, thực hiện mô hình đào tạo của ngành, Trường Trung học Ngân hàng I TW được đổi thành Trung tâm Đào tạo và NCKH ngân hàng - Chi nhánh Bắc Ninh”

Từ 1998 đến nay, thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 30/1998-TTg về thành lập Học viện Ngân hàng. Từ đó Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học ngân hàng – Chi nhánh Bắc Ninh được đổi tên thành Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc

 

 

 

 

51 năm qua, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được những thành tích đáng ghi nhận, giữ vững và phát huy vai trò là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ngân hàng. Trường đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ, học viên, sinh viên có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các thành phần kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh luôn kiên định giữ vững chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, giá trị truyền thống tốt đẹp, hàng ngàn học sinh, sinh viên tốt nghiệp và trở thành những cán bộ chủ chốt, những nhà quản lý giỏi trong các lĩnh vực, nhiều người trở thành lãnh đạo chủ chốt của các Bộ, ngành.

Ghi nhận thành tích tiêu biểu đó, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất…

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Phân viện Ngân hàng Bắc Ninh.

 

Thời gian tới, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh tiếp tục kiên định đổi mới mạnh mẽ quản lý theo cơ chế tự chủ để nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ, thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín đến trường cộng tác trong giảng dạy và nghiên cứu; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động khai thác và phát huy nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu quả nghiên cứu và thực hiện các hoạt động kết nối khác. Hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các CLB sinh viên nghiên cứu và sáng tạo; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng lấy người học làm chủ thể của quá trình đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế, bám sát yêu cầu nhân lực, thực hiện kiểm định trường và kiểm định chương trình theo chuẩn khu vực và quốc tế theo kế hoạch chiến lược chung của Học viện Ngân hàng.

 

 

 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN BẮC NINH

Địa chỉ: 331 Đường Ngô Gia Tự, Kinh Bắc, Bắc Ninh

Website: http://bacninh.hvnh.edu.vn/

 

 

TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 5/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2