[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 90 tuổi] (P.3) Bệnh viên Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa- 93 năm đồng hành cùng sức khỏe người dân (1929- 2022).

16-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Đây được xem là cái nôi của nền y học Việt Nam. Hiện nay, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế.

Bệnh viện Phong Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa được thành lập năm 1929 với một vị trí biệt lập ở Thành phố Quy Nhơn do linh mục Paul Maheure người Pháp cùng với 30 bệnh nhân phong quản lý. Sứ mệnh lúc này của bệnh viện là địa chỉ nuôi dưỡng những người bệnh phong. Trong quá trình phát triển và dựa vào tình hình thực tế nhiệm vụ của bệnh viện đã được mở rộng, trở thành nơi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh phong, người bệnh da liễu, bệnh lây qua đường tình dục, người bệnh HIV/AIDS ở tuyến cao nhất của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số bệnh đa khoa khác; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của Bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

 

 

Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành, tham gia đào tạo chuyên ngành phong, da liễu và một số chuyên khoa khác của các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân tại địa phương và trong cả nước; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật, ưu tiên đặc biệt về bệnh phong, da liễu, các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS.

 

 

(WOWTIMES)  Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 93 năm của Bệnh viện Phong Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

 

 

Năm 1929:Một linh mục người Pháp có tên Paul Maheu thấy Quy Hòa có nhiều điều kiện phù hợp nên đã quyết định xây dựng một khu điều trị cho bệnh nhân phong mang tên Bệnh viện Laproserie de Quy Hoa. Linh mục Paul Maheure cùng với hơn 30 bệnh nhân phong kéo như những người đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Năm 1933- 1944:Dòng Phan sinh ở Pháp cử 6 nữ tu đến Quy Hòa để phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện Xây dựng thêm nhà ở và nhà điều trị, mở đường, trồng cây chắn gió biển và tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 500 bệnh nhân, trong đó có nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Năm 1945- 1954:Nhật xâm chiếm Đông Dương, người Pháp trở về nước. Linh mục Nguyễn Xuân Bàn và Huỳnh Biên được cử về tiếp quản Quy Hòa để chăm lo nuôi dưỡng gần 700 bệnh nhân. Kinh phí do Ủy ban Kháng chiến khu 5 cấp.

Năm 1955- 1975:Các nữ tu dòng Phanxico trở lại Quy Hòa, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và nuôi dưỡng bệnh nhân phong, kinh phí do các nước và các tổ chức của Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada tài trợ.

Ngày 25/6 /1976: Dòng Phanxico bàn giao Bệnh viện Quy Hòa cho Bộ Y tế. Bác sĩ Phạm Ngọc Trưng được cử làm người phụ trách đầu tiên sau ngày giải phóng. Bệnh viện Quy Hòa được đổi tên thành Khu Điều trị Phong Quy Hòa từ đây. Khu Điều trị Phong Quy Hòa được thành lập Ban giám đốc, Chi bộ, Công đoàn cơ sở, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng bệnh nhân và các tổ, khối.

Năm 1979- 1984:Bác sĩ Trịnh Đình Lang lên làm giám đốc bệnh viện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đề bạt lãnh đạo khoa phòng, tiếp nhận cán bộ về công tác, chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong và 100 giường bệnh đa khoa. Mở lớp đào tạo y tá sơ học, lấy con em bệnh nhân phục vụ bệnh nhân.

Năm 1985- 1994:Bác sĩ Trần Hữu Ngoạn lên làm giám đốc, xây dựng tượng đài Hansen và vườn tượng danh nhân y học thế giới, phát triển du lịch, giải trí để xóa bỏ mặc cảm về bệnh phong.

 

 

Năm 1995- 1996:Bác sĩ Nguyễn Quang Thuận làm giám đốc, xây dựng cơ sở điều trị tàn tật và điều trị các bệnh thuộc hệ chuyên khoa khác và đa khoa.

Ngày 26/8/1999: Khu Điều trị Phong Quy Hòa được đổi tên thành Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa. Nhiệm vụ của Bệnh viện không còn đơn điệu lẻ loi điều trị bệnh nhân phong, không còn bó hẹp trong làng phong Quy Hòa, mà đã mở rộng ra tất cả các lĩnh vực Da và hoa liễu, chỉ đạo và phụ trách 10 tỉnh (nay là 11 tỉnh) khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Lần đầu tiên người bệnh Da liễu nặng ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có một bệnh viện của mình để chữa trị.

 

Những thành tích đạt được của Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa

Năm 1984: Bệnh viện vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 1998, 2006, 2010 và 2012: Bệnh viện vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Chính phủ.

 

 

Năm 1999:Bệnh viện vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2001, 2005 và 2009: Bệnh viện vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Bộ Y tế.

Năm 2008:Bệnh viện vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm 2010 và 2013: Bệnh viện vinh dự nhận được Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Năm 2013:Bệnh viện vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Năm 2014:Bệnh viện vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

 

Nguồn: Trang web BỆNH VIỆN PHONG- GIA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA, tổng hợp tin tức, hình ảnh (internet).


Nguyễn Quyên- Wowtimes- Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2