140300_ipiccy_image-2022-09-15T094305-736.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 63 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (15/9/1959- 15/9/2022)

15-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Ngày 15/9/1959, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thành lập Quốc doanh Dược phẩm Vĩnh Phúc- tiền thân của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, trên cơ sở sát nhập Công ty Dược phẩm với Công ty thuốc Nam thuốc Bắc.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 71 trang (707 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2