Sự Kiện Kỷ Niệm - 11.05.2019 - Kỷ niệm 68 năm Jay Forrester nộp đơn xin cấp bằng sáng chế bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tốc độ cao đầu tiên cho máy tính kỹ thuật số, năm 1956

11-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Trong khi làm việc trên dự án Whirlwind tại MIT, Forrester phát minh ra truy cập ngẫu nhiên, lưu trữ từ tính trùng hợp hiện tại, đã trở thành tiêu chuẩn cho các máy tính kỹ thuật số, thay thế các ống tĩnh điện. Đó là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tốc độ cao đáng tin cậy đầu tiên cho các máy tính kỹ thuật số. Bằng sáng chế được cấp vào năm 1956.

Cấu trúc từ 3D bao gồm nhiều mặt phẳng xếp chồng lên nhau. Các mặt phẳng được làm bằng dây và vòng từ được gọi là lõi, mỗi lõi chứa một chút dữ liệu. Các máy có dây cầm tay chứa khoảng 4000 lõi, và các bit có thể được truy cập với một chu trình đọc và ghi đơn.

Thông tin có thể được yêu cầu và nhận được từ bộ nhớ trong một micro giây, chậm hơn hàng trăm nghìn lần so với bộ nhớ hiện nay, nhưng chưa từng thấy tốc độ nào hơn vào thời điểm đó. Phương pháp lưu trữ này đã được sử dụng trong máy tính vào những năm 1970.

Dự án Whirlwind bắt đầu tại phòng thí nghiệm Servomechanisms của MIT vào năm 1944, tập trung vào việc phát triển một mô phỏng máy bay sử dụng một máy tính tương tự, nhưng nó sẽ trở thành một trong những máy tính kỹ thuật số tốc độ cao đầu tiên.

Whirlwind I được hoàn thành vào năm 1951 và nó là chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên, được lưu trữ trong chương trình hoạt động trong thời gian thực. Nó dẫn đến Whirlwind II, là cơ sở cho hệ thống phòng không SAGE của Mỹ và nhiều máy tính khác sau này.

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Theo Vân Nguyễn - kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2