Sự kiện kỷ niệm - 08.06.2019 - Kỷ niệm 132 năm Hollerith được cấp bằng sáng chế máy đếm thẻ đục lỗ, năm 1887

08-06-2019

NIENLICH.VN - Thiết bị này là tiền đề cho sự ra đời của IBM về sau.

Vào ngày 8 tháng 6 năm 1887, Herman Hollerith đã xin cấp bằng sáng chế 395.781 của Hoa Kỳ cho máy đếm thẻ đục lỗ của mình, một thiết bị được coi là một trong những nền tảng của ngành công nghiệp xử lý thông tin hiện đại và một phần sẽ dẫn đến sự hình thành của IBM.

Dựa trên ý tưởng rằng dữ liệu có thể được mã hóa bằng số, máy lập bảng thống kê từ hàng triệu dữ liệu bằng các kết nối điện để kích hoạt bộ đếm, ghi thông tin.

Hollerith đã chế tạo thiết bị này, được đặt tên là một hệ thống lập bảng điện, theo hợp đồng cho Văn phòng Tổng điều tra. Các máy móc đã được sử dụng để lập bảng điều tra dân số năm 1890 chỉ trong một năm, so với tám năm mà cuộc điều tra dân số năm 1880 đã thực hiện để lập bảng.

Với sự thành công ngày càng lớn của máy, Hollerith bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình vào năm 1896, Công ty Máy Tabulation. Năm 1911, bốn tập đoàn, bao gồm công ty của Hollerith, đã sáp nhập để thành lập Tập đoàn ghi âm điện toán vào năm 1924, Ghi âm bảng tính toán được đổi tên thành International Business Machines Corp, ngày nay được gọi là IBM.


Khang Nguyễn nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2