Sự Kiện Kỷ Niệm - 23.06.2019: Kỷ niệm 151 năm máy đánh chữ QWERTY được cấp bằng sáng chế, năm 1868

23-06-2019

NIENLICH.VN - Thiết kế của Sholes and Glidden (sau này trở thành máy đánh chữ số 1 của Remington) là việc sử dụng bàn phím QWERTY, vẫn là cách bố trí bàn phím phổ biến nhất trên thế giới.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 1868, máy đánh chữ và bàn phím QWERTY được cấp bằng sáng chế cho Christopher Sholes.

Christopher Latham Sholes đã đã phát minh ra máy đánh chữ thực tế đầu tiên và chịu trách nhiệm cho bố cục bàn phím QWERTY vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. 

QWERTY là một thiết kế bàn phím cho bảng chữ cái chữ Latinh. Cái tên này xuất phát từ thứ tự của sáu phím đầu tiên trên hàng chữ cái trên cùng bên trái của bàn phím (Q W E R T Y). Thiết kế QWERTY dựa trên bố cục được tạo cho máy đánh chữ Sholes và Glidden và được bán cho E. Remington và Sons vào năm 1873. Nó trở nên phổ biến với sự thành công của Remington số 2 năm 1878 và vẫn được sử dụng rộng rãi.

Máy đánh chữ Sholes và Glidden, máy đánh chữ thực tế và thành công về mặt thương mại đầu tiên, được cấp bằng sáng chế. Có lẽ đáng chú ý nhất trong thiết kế của Sholes and Glidden (sau này trở thành máy đánh chữ số 1 của Remington) là việc sử dụng bàn phím QWERTY, vẫn là cách bố trí bàn phím phổ biến nhất trên thế giới.

Christopher Latham Sholes.

Bố cục QWERTY đã được nghĩ ra và tạo ra vào đầu những năm 1870 bởi Christopher Latham Sholes, một biên tập viên báo chí và nhà in sống ở Kenosha, Wisconsin.

Vào tháng 10 năm 1867, Sholes đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho máy viết sớm mà ông đã phát triển với sự hỗ trợ của bạn bè Carlos Glidden và Samuel W. Soulé. 

Khang Nguyễn - NIENLICH.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2