Những ngôi trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019

10-07-2019

NIENLICH.VN - Trong số 104 trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019, Cambridge Judge Business School xếp thứ 20. Một số tham số được sử dụng để xếp hạng dựa trên mức độ hài lòng của từng sinh viên, chuyên gia trong ngành và nhà tuyển dụng doanh nghiệp.

 INSEAD - Trường học kinh doanh dành cho thế giới.

Trường kinh doanh Insead của Pháp đã đạt được uy tín là trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019, theo tạp chí CEOWORLD. Trường Quản lý MIT Sloan đã giành được vị trí thứ hai, và Trường Kinh doanh Harvard (HBS) được xếp hạng thứ ba.

Bảng xếp hạng năm 2019 đã xếp trường kinh doanh Tây Ban Nha IESE ở vị trí thứ tư trước Wharton School - Đại học Pennsylvania hạng thứ năm; trong khi Trường Kinh doanh Columbia xếp thứ sáu và Trường Kinh doanh tốt nghiệp Stanford thứ bảy

Nhìn chung, trong số 10 trường kinh doanh hàng đầu, vị trí thứ tám, thứ chín và thứ mười được quy cho Trường Kinh doanh Luân Đôn, Trường Kinh doanh ESADE và Trường Kinh doanh Said (SBS) tại Đại học Oxford. Trường Kinh doanh Alliance Manchester thuộc Đại học Manchester chiếm vị trí thứ 11, tiếp theo là Trường Kinh doanh HKUST (số 12) và Trường Kinh doanh Haas tại Đại học California Berkeley (số 13).

Trong khi đó, trường kinh doanh IMD xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng các trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019 của tạp chí CEOWORLD. HEC Paris đứng ở vị trí thứ mười lăm, tiếp theo là Trường Kinh doanh NYU Stern (thứ mười sáu), Trường Quản lý Kellogg (thứ mười bảy) , Booth School of Business (thứ mười tám) và Trường Quản lý Yale xếp thứ mười chín.

Trong số 104 trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019, Cambridge Judge Business School  xếp thứ 20. Một số tham số được sử dụng để xếp hạng dựa trên mức độ hài lòng của từng sinh viên, chuyên gia trong ngành và nhà tuyển dụng doanh nghiệp.

Danh sách Top 10 trường kinh doanh cho năm 2019.

Phương pháp đánh giá: Các trường kinh doanh tốt nhất của tạp chí CEOWORLD trên thế giới năm 2019 dựa trên bảy chỉ số chính về chất lượng, Điểm tổng thể (100%) là tổng của: 
 

1) Danh tiếng học thuật 
2) Điều kiện tuyển sinh 
3) Tỷ lệ vị trí việc làm 
4) Phản hồi của nhà tuyển dụng 
5) Chuyên môn 
6) Danh tiếng và ảnh hưởng toàn cầu 
7) Học phí và lệ phí hàng năm 

Dữ liệu cho các chỉ số này được thu thập từ các nguồn công khai, trang web của viện kinh doanh và nghiên cứu của tạp chí CEOWorld. Nó đo lường chất lượng giáo dục, vị trí công việc của sinh viên và phản hồi của nhà tuyển dụng, mà không cần dựa vào đệ trình dữ liệu của trường đại học.


Khang Nguyễn - NIENLICH.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2