Sự Kiện Kỷ Niệm - 09.09.2018 - Kỷ niệm 175 năm Nancy Johnson phát minh ra máy làm kem năm 1843

09-09-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Nancy Johnson là người đầu tiên phát minh ra máy làm kem vào năm 1843. Bà sinh năm 1795 bà mất năm 1890.

Trong các thiết kế trước đó, hỗn hợp kem được giữ trong một thùng chứa bên trong, hỗn hợp được xoay trong một thùng chứa băng và muối bên ngoài. Sáng chế của bà là thêm một trục thẳng đứng với mái chèo cong, đục lỗ bên trong bình bên trong, và chạm tới gần bức tường bên trong của nó.

Trục xoay sẽ khuấy kem theo một chiều nhất định. Hỗn hợp luôn được tươi cho đến khi đóng băng lại tạo ra kem.

 

 

Sau đó, bà đã bán quyền phát minh của mình cho một người bán buôn bếp, tên là William Young với giá 200 đô la vì cô không có tài chính để sản xuất ra loại máy này. Sáng chế của bà vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

 

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org) - Hình internet)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2