Top 10 ý tưởng lớn làm thay đổi thế giới – Số 1: Điện và động cơ điện được phát hiện ra như thế nào?

03-05-2018

NIENLICH - Phát hiện của M. Faraday có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển động cơ điện.

Nhà khoa học người Anh Michael Faraday (1791 - 1867) đã chế tạo động cơ nguyên thủy đầu tiên vào năm 1821, ngay sau khi phát hiện ra rằng dòng điện tạo ra từ trường.

Năm 1821, khi làm việc tại Viện Hoàng gia ở London, Michael Faraday tiếp tục công việc của Dane Hans Christian Ørsted, người đã cảnh báo bằng kim la bàn co giật và suy luận rằng điện và từ tính được liên kết với nhau. Faraday đã phát triển động cơ điện sau đó, và một thập kỷ sau đó, ông phát hiện ra rằng một nam châm di chuyển trong một cuộn dây tạo ra dòng điện. Năm 1845, ông xây dựng nền tảng vật lý hiện đại, lý thuyết trường điện từ.

Động cơ của ông có một sợi dây cứng trong thùng chứa thủy ngân (một loại kim loại lỏng ở nhiệt độ phòng và dây dẫn tốt) và một thanh nam châm vĩnh cửu ở giữa thùng chứa. Ông đã dẫn điện qua dây và tạo ra một từ trường xung quanh nó. Trường này tương tác với trường xung quanh nam châm và làm cho dây quay xung quanh nam châm.

Phát hiện này đã khiến Faraday phải suy ngẫm về bản chất của điện. Không giống như những người đương thời của mình, ông đã không tin rằng điện là một chất lỏng vật chất chảy qua dây như nước thông qua một đường ống. Thay vào đó, anh nghĩ nó như một rung động hay năng lượng được truyền đi như là kết quả của những sức ép được tạo ra trong dây dẫn.

Mặc dù việc phát hiện không có ứng dụng thực tế, phát minh của Faraday là bước đầu tiên trong sự phát triển của động cơ điện.

 


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2