Top 10 ý tưởng lớn làm thay đổi thế giới – Số 2: Lý thuyết xác suất của nhà toán học Thomas Bayes

04-05-2018

NIENLICH - Bayes đã quan tâm đến việc làm thế nào để biến quan sát một sự kiện thành một ước tính về cơ hội của sự kiện xảy ra lần nữa.

Điều gì liên kết vũ trụ học hiện đại với suy tưởng thế kỷ 18 với trò chơi bida? Câu trả lời nằm trong một định lý được phát minh bởi nhà toán học nghiệp dư Thomas Bayes.

Định lý Bayes là một công thức mô tả cách cập nhật xác suất của các giả thuyết khi đưa ra bằng chứng. Nó chỉ đơn giản là từ các tiên đề của xác suất có điều kiện, nhưng có thể được sử dụng để lý giải mạnh mẽ về một loạt các vấn đề liên quan đến việc phổ cập vào sự tin tưởng khoa học.

Đưa ra một giả thuyết H và bằng chứng E, định lý Bayes nói rằng mối quan hệ giữa xác suất của giả thuyết trước khi lấy bằng chứng P (H) và xác suất của giả thuyết sau khi lấy bằng chứng P (H|E) là:

Nhiều kỹ thuật học máy hiện đại dựa trên định lý Bayes. Ví dụ, bộ lọc thư rác sử dụng cập nhật Bayesian để xác định xem một email là có thật hay là spam, được cung cấp các từ trong email. Ngoài ra, nhiều kỹ thuật cụ thể trong thống kê, chẳng hạn như tính toán giá trị hoặc diễn giải kết quả y tế, được mô tả tốt nhất về cách chúng góp phần cập nhật giả thuyết bằng định lý Bayes.

Năm 1764, Hội Hoàng gia ở Luân Đôn đã xuất bản một bài báo của Thomas Bayes, bộ trưởng Presbyterian và nhà toán học nghiệp dư, giải quyết một vấn đề khó khăn trong lý thuyết xác suất. Bayes đã quan tâm đến việc làm thế nào để biến quan sát một sự kiện thành một ước tính về cơ hội của sự kiện xảy ra lần nữa.

Nhà toán học Thomas Bayes

 

Trong bài báo của mình, Bayes minh họa vấn đề với một câu hỏi bí truyền về vị trí của quả bóng bi-a lăn trên bàn. Ông đã đưa ra một công thức mà biến quan sát các địa điểm cuối cùng của bi-a thành một ước tính về cơ hội quả bóng lăn sau đó. Nói cách khác, công việc của ông cho phép quan sát được sử dụng để suy ra xác suất mà giả thuyết có thể đúng. Bayes do đó đã đặt nền tảng cho việc định lượng niềm tin.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2