Top 10 ý tưởng lớn làm thay đổi thế giới – Số 6: Đặt ra số ảo để có được cuộc các mạng điện tử hiện đại

11-05-2018

NIENLICH.VN - Số ảo là căn bậc hai của số âm. Những con số này đã trở thành những công cụ thiết yếu trong thiết kế vi mạch và trong các thuật toán nén kỹ thuật số: máy nghe nhạc MP3 của bạn dựa trên những thứ tưởng tượng.

 

Số ảo

 

Số ảo là số phức có thể được viết dưới dạng số thực nhân với đơn vị ảo i, được xác định bởi thuộc tính i2 = −1. Bình phương của một số ảo là −b2. Ví dụ, 5i là một số ảo, và bình phương của nó là −25. Zero được coi là cả thực và ảo.

Ban đầu được đặt ra trong thế kỷ 17 như là một thuật ngữ xúc phạm và được coi là hư cấu hoặc vô dụng, khái niệm đã được chấp nhận rộng rãi sau công trình của Leonhard Euler và Carl Friedrich Gauss.

GAUSS và  EULER

 

Số ảo là căn bậc hai của số âm. Những con số này đã trở thành những công cụ thiết yếu trong thiết kế vi mạch và trong các thuật toán nén kỹ thuật số: máy nghe nhạc MP3 của bạn dựa trên những thứ tưởng tượng. Thậm chí còn cơ bản hơn thế, những con số ảo củng cố cơ học lượng tử, lý thuyết đã dẫn đến cuộc cách mạng điện tử. Công nghệ hiện đại nhỏ sẽ tồn tại mà không có số phức, số có cả thành phần thực và ảo.

Vào thế kỷ 16, khi nhà toán học người Ý Gerolomo Cardano đã nghĩ ra những con số ảo, ngay cả những số âm cũng bị nghi ngờ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Cardano vẫn tiến bước với đam mê. Tại một thời điểm, Cardano thậm chí đã viết những con số là 'vô dụng', nhưng rõ ràng là ông đã tìm thấy chúng hấp dẫn cũng như sự bực dọc. “Cardano đã viết một biểu thức chính thức cho những con số phức tạp, anh ấy có thể thêm và nhân chúng, nhưng anh ấy không thể cho họ cảm giác thực tế hay hình học”, Artur Ekert thuộc Đại học Oxford nói.

Gerolamo Cardano, một nhà toán học, nhà bác học và nhà phát minh thời Phục hưng Ý.

 

Rafael Bombelli đã xây dựng trên công trình của Cardano trong những năm 1560, nhưng số ảo không được xem xét nghiêm túc cho đến khi các nhà toán học tìm thấy mối liên hệ giữa chúng và các hằng số như π và e. Trong thế kỷ 18, Leonhard Euler đã chỉ ra rằng e được nâng lên thành lũy thừa i × π bằng -1 (trong đó i là căn bậc hai của -1). Bây giờ các con số ảo là không thể thiếu.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2