0_Capture.PNG

[WOWTIMES.WORLD] [Niên lịch & Thành tựu 2024] Những dấu ấn trong 145 năm phát triển của Klabin, công ty sản xuất giấy lớn nhất Brazil (1899)

20-04-2024

(kyluc.vn - worldkings.org) Klabin là công ty sản xuất, xuất khẩu và tái chế giấy của Brazil có trụ sở tại São Paulo. Đây là nhà sản xuất và xuất khẩu giấy lớn nhất Brazil, tập trung vào sản xuất bột giấy, giấy và bìa đóng gói, bao bì các tông sóng và bao tải công nghiệp, bên cạnh hoạt động lâm nghiệp.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 98 trang (977 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2