0_cho-sang-Nhat-Ban.jpg

Vì sao Nhật Bản nói không với khởi nghiệp?

21-11-2016

Chỉ 31% người Nhật Bản nghĩ rằng làm doanh nhân là một lựa chọn sự nghiệp tốt.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 86 của 91 trang (904 bài)Đầu<...8687888990...>Cuối
Content2 (mobil)
content2