Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 16: Petrolimex

02-12-2017

NIENLICH.VN - Năm 2016, trong bối cảnh Brexit, Petrolimex lên kế hoạch bán PJICO cho một quỹ nước ngoài, và hợp nhất hoạt động kinh doanh bất động sản của mình vào công ty con xây dựng.

Petrolimex, hay Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, là một tập đoàn công nghiệp của Việt Nam. Ngoài hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí đốt tự nhiên, Công ty còn có các công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, vận tải và kinh doanh. Trong cuộc cạnh tranh với PVN, PVN là công ty sản xuất dầu khí hàng đầu của Việt Nam. Văn phòng chính của công ty đặt tại Hà Nội.

Petrolimex phục vụ các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dầu mỏ trên thị trường nội địa Campuchia. Ngoài xuất nhập khẩu xăng dầu, Petrolimex còn hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật, lắp đặt, thiết bị cơ khí, dầu khí, bảo hiểm, ngân hàng.

Petrolimex vận hành 2.352 trạm xăng trong số 14.000 trạm xăng dầu trong nước, tập trung vào các khu vực héo lánh, xa xôi. Tất cả mọi thứ trong các trạm xăng - dầu, khí, bảo hiểm, ngân hàng - được sản xuất và tiêu thụ bởi các công ty con của Petrolimex. Petrolimex chiếm 55% lượng hàng nhập khẩu liên quan đến dầu mỏ của Việt Nam và dẫn đầu thị trường với 55% thị phần sản phẩm dầu mỏ.

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam lần đầu tiên được thành lập vào tháng 1 năm 1956 dưới tên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, được thành lập theo Nghị định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Trong tháng 7 năm 2011, Petrolimex đã bán 2,56% cổ phần của mình trong đợt IPO, tăng 20 triệu USD, trong khi nhà nước vẫn nắm giữ 94,99% vốn. Tháng 12 năm 2015, Petrolimex (thông qua công ty con Petrolimex Nepal) đã thực hiện lô hàng đầu tiên của nhiên liệu hàng không (39.800 lít). Tháng 2 năm 2016, Petrolimex thừa nhận đã có một lượng lớn các tạp chất toluene trong một lô xăng A95 gây ra sự cố nhiều xe. Tháng 5 năm 2016, Nippon Oil chính thức trở thành cổ đông 9,09% của Petrolimex, do đó giảm quyền sở hữu nhà nước dưới 75%.

Năm 2016, trong bối cảnh Brexit, Petrolimex lên kế hoạch bán PJICO cho một quỹ nước ngoài, và hợp nhất hoạt động kinh doanh bất động sản của mình vào công ty con xây dựng. Công ty cũng đã hoàn tất việc sáp nhập Ngân hàng PG với Vietinbank.

Đên 7/2017, giá trị của Petrolimex ước tính 70,6 triệu USD.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2