0_nienlich_wowtimes_PV-Powers_tru-so.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) (17/05/2007 - 17/05/2022)

17-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 281 trang (2801 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2