50 năm Công ty CP Sơn Hải Phòng

25-07-2012

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty CP Sơn Hải Phòng (1960-2010), đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và Công bố thành lập Tập đoàn VLC.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty CP Sơn Hải Phòng (1960-2010), đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và Công bố thành lập Tập đoàn VLC.

Công ty vinh dự được đón tiếp Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo các cấp thành phố và các ban ngành, các khách hàng cùng toàn thể công nhân nhân chức của tập đoàn về dự.

 

 

Tập đoàn đã vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, cùng các bức trướng của UBND thành phố và Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng.

 

 

 

 

 


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2