Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

26-04-2019

Ngày 26-4, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng kỷ niệm 20 năm thành lập (29/4/1999 - 29/4/2019).


Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những kiến thức xã hội nhân văn vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng, phục vụ cho sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

20 năm qua, Viện đã hoàn thành tốt 1.196 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao; triển khai nghiên cứu thành công 179 đề tài khoa học các cấp, 15 chuyên đề tổng kết lý luận - thực tiễn theo yêu cầu của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. 

Viện đã triển khai 14 công trình nghiên cứu cơ bản; biên soạn và xuất bản 156 đầu sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy, đấu tranh tư tưởng, lý luận và cung cấp cứ liệu cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội; công bố hơn 1.600 bài báo khoa học; 50 đầu sách về đấu tranh tư tưởng, lý luận; 315 chuyên đề khoa học cá nhân và 250 thông tin khoa học, phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên trong và ngoài Học viện Chính trị.

Cùng với các hoạt động trên, cán bộ của Viện đã và đang tích cực tham gia biên soạn 235 bộ giáo trình, tập bài giảng và giảng dạy cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tham gia các hội đồng khoa học...

Tại buổi lễ, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự đã đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hiền Phương - Hanoimoi


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2