Thành lập Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực TP

26-07-2012

UBND TP vừa quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực TP gồm 8 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Chủ tịch Hội.

UBND TP vừa quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực TP gồm 8 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận làm Chủ tịch Hội.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận–huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề và quy hoạch phát triển nhân lực TP giai đoạn 2011-2015; tham mưu Chủ tịch UBND TP trong việc chỉ đạo, điều hành, tổng kết, đánh giá, đề xuất các chính sách, biện pháp phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực TP.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2