Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ được đề nghị đưa vào hệ thống trường đầu tư trọng điểm

26-07-2012

UBND TP vừa kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, chấp thuận đưa Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ vào danh sách các trường được lựa chọn nghề trọng điểm để được hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 vùng Đông Nam Bộ

UBND TP vừa kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, chấp thuận đưa Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ vào danh sách các trường được lựa chọn nghề trọng điểm để được hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 vùng Đông Nam Bộ.

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ là một trong những cơ sở đào tạo nghề tham gia tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia việc làm, dạy nghề cho công nhân và lao động nông thôn trên địa bàn TP.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2