0_ipiccy_image-65.jpg

[WOWTIMES.VIETNAM] [Niên lịch & Thành tựu 2024] Dấu ấn 22 năm thành tựu PIACOM - Đổi mới để hướng tới tương lai

07-05-2024

(nienlich.vn) Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông PETROLIMEX (PIACOM) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam PETROLIMEX, thành lập vào ngày 19/8/2003, trên cơ sở cổ phần hoá Trung tâm Tin học và Tự động hoá PETROLIMEX.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 232 trang (2318 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2