10 tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới

15-04-2017

Tờ NF vừa thống kê ra top tạp chí có lượng độc giả lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu danh sách này là The Watchtower với lượng độc giả lên tới 45 triệu người/năm.

 

 

1. The Watchtower - lượng độc giả: 45 triệu người/năm.
1. The Watchtower - lượng độc giả: 45 triệu người/năm.

 

 

2. Awake - lượng độc giả: 43,5 triệu người/năm.
2. Awake - lượng độc giả: 43,5 triệu người/năm.

 

3. Game Informer - lượng độc giả: 12,5 triệu người/năm.
3. Game Informer - lượng độc giả: 12,5 triệu người/năm.

 

4. AARP The Magazine - lượng độc giả: 18,1 triệu người/năm.
4. AARP The Magazine - lượng độc giả: 18,1 triệu người/năm.

 

5. Better Homes and Gardens - lượng độc giả: 7,6 triệu người/năm.
5. Better Homes and Gardens - lượng độc giả: 7,6 triệu người/năm.

 

6. Reader’s Digest - lượng độc giả: 6 triệu người/năm.
6. Reader’s Digest - lượng độc giả: 6 triệu người/năm.

 

7. Good Housekeeping - lượng độc giả: 5,58 triệu người/năm.
7. Good Housekeeping - lượng độc giả: 5,58 triệu người/năm.

 

8. National Geography - lượng độc giả: 5,5 triệu người/năm.
8. National Geography - lượng độc giả: 5,5 triệu người/năm.

 

9. People - lượng độc giả: 4,5 triệu người/năm.
9. People - lượng độc giả: 4,5 triệu người/năm.

 

10. Family circle - lượng độc giả: 3,5 triệu người/năm.
10. Family circle - lượng độc giả: 3,5 triệu người/năm.

 

 


Theo Lương Ngọc/khoahocphattrien - (Theo NF)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2