Kỷ niệm 162 năm ngày mất Đoàn Minh Huyên: Giáo tổ Bửu Sơn Kỳ Hương, nền tôn giáo bản địa đầu tiên tại miền Nam

21-09-2018

NIENLICH.VN - Được sáng lập vào năm 1849 tại vùng Thất Sơn (An Giang) bởi Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên, Bửu Sơn Kỳ Hương được xem là tôn giáo bản địa được hình thành sớm nhất và định hình cho một nền văn hóa tại miền Nam.

Căn cử vào bia một tại Núi Sam (Châu Đốc), Đoàn Minh Huyên, hay Phật Thầy Tây An, vị Giáo tổ khai sáng tông phái Phật Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đản sanh năm 1807, khai đạo năm 1849, viên tịch năm Bính Thìn 1856.

Vào đầu thế kỷ 19, Đoàn Minh Huyên được xem là một vị "Phật Sống" tại vùng biên giới Tây Naṃ. Ông đã có công truyền bá tu tưởng Phật giáo với đạo lý sống Hiếu Nghĩa và thực hành Tứ Ân, phụng sự đạo pháp và tạo dựng đời sống nhân dân hạnh phúc, no ấm. Từ đó, Đoàn Minh Huyên được người dân tôn là "Phật Thầy Tây An).
Bàn thờ Đoàn Phật Sư tại Tòng Sơn Cổ Tự (Đồng Tháp)

Ngày nay, nhiều tín đồ còn lưu truyền nhiều câu chuyện huyền diệu về vị giáo tổ và vùng đất Thất Sơn mầu nhiệm. Ông đã có công tập hợp cư dân khai phá các vùng đất hiểm trở tại vùng biên giới và chữa lành các căn bệnh thời khí hoành hành vào đầu thế kỷ 19.

Giáo lý Tứ Ân được ông truyền dạy cho các tín đồ về sau được áp dụng và cải cách vào hai tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (1867) và Phật giáo Hòa Hảo (1939). Các tôn giáo đã có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng Pháp và bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Tại Thới Sơn Tự (Tịnh Biên, An Giang)

Hằng năm, ngày 12/8 âm lịch là lễ giỗ Phật Thầy Tây An được nhiều cộng đồng tín đồ các nơi tổ chức. Năm 2018, kỷ niệm 162 năm ngày mất Đoàn Minh Huyên, đông đảo tín đồ các tôn giáo đã đến lễ viếng tại nhiều cơ sở tôn giáo, đặc biệt là Thới Sơn Tự và Phước Điền Tự tại An Giang.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2