Vietkings chính thức phối hợp xuất bản và phát hành Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp (Nhiệm kỳ 2016-2021)

25-07-2016

Theo Thông báo số 2951/TB-BNV của Văn phòng Bộ Nội vụ ký ngày 27/6/2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings chính thức được chọn làm đối tác trong việc in ấn, xuất bản và phát hành “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

 

 

Nhằm cung cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, phục vụ việc giám sát và giao dịch của các cơ quan, tổ chức và nhân dân; Bộ Nội vụ chủ trương xuất bản và giao Tạp chí Tổ chức Nhà nước - Cơ quan của Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn.

 

Cuốn Niên giám này là nơi tập hợp giới thiệu và hệ thống một cách đầy đủ nhất các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp...,các cuốn sách xuất bản trước đây hoặc trên các website hiện nay chỉ giới thiệu một phần, giới thiệu không đầy đủ và thông tin rất hạn chế khi độc giả cần tìm kiếm, tra cứu.

 

Niên giám là cuốn sách hữu ích, không chỉ giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, ban ngành đoàn thể thuận tiện trong việc trao đổi, liên hệ công tác với nhau mà còn giúp cho các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, người dân có được các thông tin cần thiết về địa chỉ, số điện thoại… nhằm thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý Nhà nước.

 

“Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021” sẽ cung cấp thông tin danh bạ (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của:

 

·      Các thành viên của Quốc hội: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 

·      496 đại biểu Quốc hội theo đoàn Đại biểu Quốc hội của 63 Tỉnh-Thành trực thuộc Trung ương;

 

·      Thông tin danh bạ của Chính phủ gồm Thủ tướng, các phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo cấp Thứ trưởng, Thủ trưởng các Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 

·      Thông tin danh bạ của các tổ chức từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 

·      Thông tin danh bạ của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh của 63 Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

 

·      Thông tin danh bạ của Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các cấp Tỉnh -Huyện - Xã.

 

 

Niên giám gồm 4 phần:

 

-         Phần 1: Giới thiệu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV;

 

-         Phần 2: Giới thiệu Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV;

 

-         Phần 3: Giới thiệu Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021;

 

-         Phần 4: Giới thiệu Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Niên giám được xuất bản 5 năm/1 lần, khổ 19x27cm, dày khoảng 1800 trang, in trên giấy nhẹ, đóng bìa cứng bóng đẹp, phát hành trên toàn quốc vào quý IV – 2016. Niên giám là một công cụ quan trọng giúp cho các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có được thông tin địa chỉ, điện thoại để liên lạc đến các cơ quan tổ chức hành chính Việt Nam trên toàn quốc.

 

Từ năm 2016, Công ty CP Kỷ lục Việt Nam - Vietkings chính thức tiếp quản và điều hành Hệ thống phát hành Niên giám của Vietbooks để xuất bản các dự án niên giám và các dự án khác. Dự án đầu tiên là Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Vietkings phối hợp Bộ Nội vụ, Nhà Xuất bản Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

 

 

Quý cơ quan, đoàn thể, các tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức, xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đặt mua có thể đăng ký tại Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ hoặc Công ty CP Kỷ lục – Trung tâm Phát hành Niên giám Việt Nam – Vietbooks:

 

Địa chỉ: 148 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: 08 3847 7477

FAX: 08 3845 7125

 


Kỷ Lục Việt Nam (Kyluc.vn)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2