[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 06.09.2018 - Kỷ niệm 75 năm Học viện Công nghệ Monterrey - trường đại học tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở châu Mỹ Latin được thành lập năm 1943

06-09-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Viện Công nghệ và Giáo dục Đại học Monterrey là trường đại học tư thục số một ở Mexico

Viện Công nghệ và Giáo dục Đại học Monterrey là một hệ thống trường đại học tư thục được thành lập năm 1943 tại Monterrey, México. Đây là một trường đại học toàn diện cung cấp các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, và các chương trình trung học trong lĩnh vực Kỹ thuật, Quản lý, Xã hội, Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn, và Y khoa.

Nó có 31 cơ sở nằm ở 25 thành phố trong cả nước và 22 văn phòng đại diện tại 15 quốc gia. Trong mỗi khuôn viên có các cơ sở hiện đại và sáng tạo, tạo sự cân bằng giữa học tập và giải trí.

 

 

Trường được biết đến là trường đại học đầu tiên được kết nối với Internet ở châu Mỹ Latinh. León Ávalos y Vez, một cựu sinh viên MIT và sau đó là tổng giám đốc của trường kỹ thuật điện và cơ khí của Viện Bách khoa Quốc gia, đã thiết kế các chương trình học thuật đầu tiên và là tổng giám đốc đầu tiên.

Năm 1950, Viện Công nghệ Monterrey đã trở thành trường đại học nước ngoài đầu tiên trong lịch sử được Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trường học miền Nam công nhận, một trong sáu cơ quan công nhận khu vực được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận.

 

 

Học viện hiện có 31 cơ sở trên khắp Mexico. Một số chương trình học thuật của trường được cung cấp như bằng cấp hoặc hợp tác với các trường đại học nước ngoài, bao gồm cả thạc sĩ khoa học về công nghệ thông tin, được cung cấp như một bằng cấp với Đại học Carnegie-Mellon.

Theo Liên Minh Kỷ  Lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

Theo Kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2